PRIVACY STATEMENT FOULPROOF

 

1. Introductie

 

Wanneer je www.foulproof.com bezoekt en/of een bestelling plaatst, verzamelt Foulproof diverse gegevens van je. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je welke gegevens wij dan verzamelen en waarvoor. Je leest ook hoe wij deze gegevens verzamelen, wat je rechten zijn en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Foulproof neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken.

 

Foulproof heeft de werkwijze rondom de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

 

2. Over Foulproof

 

Foulproof is een webshop voor high end en innovatieve kleding waaronder water en winddichte kleding en overige beschermende kleding en accessoires. Uiteraard vind je op www.foulproof.com ook informatie over Foulproof en zaken die Foulproof aangaan.

 

Foulproof is gevestigd en kantoorhoudende te (1078 AR) Amsterdam aan de Amstelkade 113, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52067041.

 

Hieronder vind je de gegevens van Foulproof, zodat je contact met ons op kunt nemen:

 

E-mailadres: info@foulproof.com

Telefoonnummer: 0634168122

 

3. Persoonsgegevens en gegevensverwerking

 

Om jouw bestelling te kunnen verwerken en je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heeft Foulproof enkele gegevens van je nodig. Foulproof verwerkt verschillende soorten gegevens:

 

a. Identiteitsgegevens

Om producten te kunnen bestellen, moet je tijdens het bestelproces bepaalde informatie aan Foulproof verstrekken:

·       Aanhef

·       Voornaam

·       Initialen

·       Achternaam

·       Adres

·       Huisnummer + toevoeging (optioneel)

·       Postcode

·       Woonplaats

·       Land

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Bedrijfsnaam

·       Afleveradres

 

De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en om ervoor te zorgen dat we het pakket bij je kunnen bezorgen. Je contactgegevens kunnen wij gebruiken om contact met jou op te nemen over jouw bestelling, herroeping van jouw bestelling of om op jouw verzoek contact met jou te hebben bijvoorbeeld in verband met een klacht.

 

Als je hiervoor kiest, ontvang je regelmatig per e-mail onze nieuwsbrief met interessante acties en aanbiedingen. Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief? Dit kan altijd via een link in de nieuwsbrief. Je kunt ook e-mailen naar unsubscribe@foulproof.com met het verzoek om je af te melden.
Jouw persoonsgegevens zullen we nooit verstrekken aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden van deze derden, zonder dat jij daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

 

b. Betalingsgegevens

Voor het afhandelen van de betaling biedt Foulproof je de volgende betalingsmogelijkheden:

·       iDeal;

·       Creditcard;

·       Paypall

 

Om je betaling te kunnen verwerken, vraagt Foulproof om jouw betalingsgegevens. De verzochte gegevens zijn afhankelijk van de door jou gekozen betalingsoptie en kunnen onder andere jouw naam, rekeningnummer of creditcardnummer bevatten. Foulproof gebruikt de door jou verstrekte gegevens enkel voor het verrichten van de betaling en eventuele terugbetaling bij retourneren van bestelde producten.

 

c. Verkeersgegevens

Om www.foulproof.com optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de www.foulproof.com te beveiligen) heeft Foulproof bepaalde informatie nodig. Foulproof verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van www.foulproof.com. Deze informatie bestaat uit:

·       je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen);

·       het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken);

·       het computersysteem dat je gebruikt;

·       hoe jij als bezoeker je weg vindt op www.foulproof.com;

·       welke pagina’s je bezoekt en welke artikelen je bekijkt of bestelt.

Voor zover Foulproof deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

4. Doelen en gegevensverwerking

Foulproof zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

·       het verwerken van je aankoop;

·       de betaling van je aankoop;

·       de bezorging van je aankoop op het door jou aangegeven afleveradres;

·       de verwerking van je retourzending;

·       contact met je op te nemen naar aanleiding van je aankoop;

·       om je informatie toe te zenden over soortgelijke producten van Foulproof;

·       om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;

·       om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

·       om www.foulproof.com te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

·       het verstrekken van informatie aan jou in jouw account;

·       het beveiligen, aanpassen en verbeteren van jouw account;

·       je service te kunnen verlenen door via een eigen account je order status en (bestel)gegevens terug te kunnen lezen;

·       om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

 

Foulproof gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Foulproof. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Daarnaast houdt Foulproof bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van www.foulproof.com te meten. Hierdoor kan de inrichting van de www.foulproof.com aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

 

5. Doorlinken via www.foulproof.com

 

De website www.foulproof.com kan hyperlinks bevatten waarmee je www.foulproof.com van Foulproof verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Foulproof heeft geen zeggenschap over diensten en/of website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit Privacy Statement van Foulproof heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via www.foulproof.com zijn verkregen. Foulproof accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

6. Verstrekking van gegevens

 

Zonder jouw expliciete toestemming zal Foulproof jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Foulproof kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Zo kan Foulproof bijvoorbeeld jouw adres gegevens verstrekken aan PostNL voor het verzenden van jouw aankoop en jouw betalingsgegevens voor het verwerken van jouw betaling.

Ten slotte kan Foulproof jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

7. Rechten van onze bezoekers en klanten

 

Je kunt de (persoons)gegevens die je hebt verstrekt bij het aanmaken van een account altijd bekijken en zo nodig wijzigingen in je account. Wanneer je je account verwijdert, zal Foulproof alle informatie over jou vernietigen of anonimiseren.

 

Als bezoeker of klant van www.foulproof.com heb je recht om contact met ons op te nemen met het verzoek om je mede te delen of wij je gegevens verwerken. In paragraaf 2 vind je onze contactgegevens.

 

Binnen vier weken na het verzoek zullen wij het volgende schriftelijk aan je mededelen:

·       welke gegevens wij verwerken;

·       voor welke doeleinden wij deze verwerken;

·       waar deze gegevens vandaan komen;

·       aan wie wij de gegevens verstrekken;

·       voor welke doeleinden dit gebeurt.

 

Je hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als:

·       de gegevens feitelijk onjuist zijn;

·       voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn; of

·       in strijd met de wet worden verwerkt.

 

Foulproof zal binnen vier weken na je verzoek schriftelijk aan je mededelen of zij aan jouw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien Foulproof niet aan je verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

 

8. Beveiliging

Foulproof zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Doorgifte naar landen buiten EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Foulproof gelieerde ondernemingen buiten Europa. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie zal Foulproof de waarborgen treffen die wettelijk zijn voorgeschreven en/of die noodzakelijk zijn om jouw (persoons)gegevens naar landen buiten Europa zonder passend beschermingsniveau door te gegeven.

10. Tot slot

 

Heb je na het lezen van deze privacy policy nog vragen over de bescherming van je gegevens tijdens het bezoeken van www.foulproof.com? Neem dan gerust contact met ons op. Hiervoor kun je de in paragraaf 2 genoemde contactgegevens van Foulproof of het contactformulier op www.foulproof.com gebruiken.

 

Ons privacy policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op www.foulproof.com. De laatste versie van het privacy policy is van [13 november 2015].